Firma ANJA AGROTECHNIK, s.r.o. prostredníctvom špecializovaných pracovníkov zabezpečuje záručný aj pozáručný servis všetkých zakúpených strojov. V servisnom stredisku pracujú odborní pracovníci, vybavený servisnými vozidlami, ktorých výbava umožňuje servisnému mechanikovi priamo na mieste identifikovať a odstrániť poruchu. Napriek tomu má firma k dispozícii kvalitne technicky vybavenú dielňu, kde je možno realizovať väčšie opravy. V neposlednej rade zabezpečuje nepretržitú servisnú službu aj počas víkendov.

Spoločnosť ANJA AGROTECHNIK, s.r.o. každoročne investuje finančné prostriedky do zvyšovania technického a diagnostického vybavenia, školení servisných mechanikov.

Pracovnou náplňou servisných pracovníkov nie je len odstránenie problému, ale zameranie sa aj na obsluhu stroja, ktorá spočíva v odbornom zaškolení pri predaji stroja, doškoľovaní a praktických radách počas pravidelných prehliadok stroja.

Vďaka vyspelej technologickej úrovni strojov New Holland, vie servisný mechanik pomocou výpočtovej techniky zistiť parametre pri akých sa stroj pohyboval a tak navrhnúť zákazníkovi lepšie a ekonomickejšie využitie stroja.

Vykonávame opravy:

Predsezónne prehliadky

"V sezóne je každá stratená minúta drahá! Preto dôležitou časťou je predsezónna prehliadka stroja."

Po obhliadke Vám doporučíme zoznam úkonov, ktoré je vhodné na stroji vykonať a vypracujeme cenovú ponuku so zaujímavou zimnou zľavou.

Navyšovanie výkonu motora:
  • Zvýšenie výkonu o 15 – 20%
  • Optimalizácia motoru – nižšia spotreba, vyšší výkon
  • Softwarové využitie skrytých rezerv – žiadna kabeláž, alebo dodatočné riadiace jednotky,
  • Výkon je upravený softwarovo cez diagnostickú zásuvku – možnost vrátenia do pôvodného stavu
  • Splňuje emisné normy EU
  • Väčšie zariadenie za traktor