Riaditeľ spoločnosti:
Aleš Novák
+421 902 721 554
ales.novak@anjaagrotechnik.sk


Obchodné oddelenie:
Ing. Dominika Hanusová
+421 907 883 552
dominika.hanusova@anjaagrotechnik.sk

Ing. Pavol Šantavý
+421 907 125 330
pavol.santavy@anjaagrotechnik.sk

Asistentka obchodného oddelenia:
Mgr. Judita Melicherová
+421 905 242 800
judita.melicherova@anjaagrotechnik.sk


Ekonomické oddelenie:
Renáta Opálková
+421 33 7777 220
renata.opalkova@anjaagrotechnik.sk

Monika Nogová
+421 33 7777 220
monika.nogova@anjaagrotechnik.sk

Vedúci technického oddelenia:
Michal Noga
+421 905 631 803
michal.noga@anjaagrotechnik.sk

Vedúci skladu ND:
Adam Vrtoch
+421 905 452 974
adam.vrtoch@anjaagrotechnik.sk

Predajca ND:
Miroslav Farkaš
+421 918 719 562
miroslav.farkas@anjaagrotechnik.sk


Sklad ND:
Adam Mášik
+421 905 652 388
sklad@anjaagrotechnik.sk

Stredisko Hontianské Moravce:
ANJA AGROTECHNIK, s.r.o.
B. Tablica 87/28
962 71 Hontianske Moravce

Mobil: +421 33 7777 220
Email: info@anjaagrotechnik.sk

Ak máte otázky, napíšte nám


    Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ – z anglického General Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti ANJA AGROTECHNIK, S.R.O., Hlavná Paderovce 103/101, 919 30 Jaslovské Bohunice pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@anjaagrotechnik.sk.