Koncom februára sme navštívili v Českej republike firmy, ktorých výrobky dodávame na Slovenský trh.


U výrobcu poľnohospodárskych strojov z Rokycian, firme SMS CZ, s.r.o., ktorá od roku 1993 vyvíja a vyrába stroje na spracovanie pôdy, predsejbovú prípravu, valcovanie a stroje na obnovu a údržbu trvalých trávnych porastov, sme si pozreli aktuálny výrobný program. Konateľ firmy, Ing. Vladimír Cingroš ml. sa nás ujal a previedol nás výrobou, pričom sme si pozreli najmä technické zmeny na vyrábaných strojoch.
Následne sme si pozreli aj novinky vo výrobnom programe firmy, ktoré boli uvedené do výroby koncom minulého roku. Ide o ľahké prútové brány LANIO a medziriadkový kultivátor s označením EKO!


Veľký význam v poslednom čase naberajú stroje na údržbu a obnovu trvalých trávnych porastov, ktorým sme sa potom venovali dlhší čas. Takýmito strojmi sú napríklad cambridge válce TITAN, valce TERAN N a lúčne válce GOLEM, ku ktorým je často agregovaná výsevná jednotka od rakúskej firmy APV.

Úspech slávi aj sejačka SMART 300, ktorá je primárne určená k zakladaniu a obnove trávnych porastov, ale vďaka širokej výbave je použiteľná aj k sejbe bežných plodín pri klasických poľných prácach. Tento stroj vystavovala aj naša firma na minuloročnom Agokomplexe.

Na druhý deň sme vďaka pozvaniu firmy ROZMITAL absolvovali nielen konferenciu zástupcov tejto značky v Čechách a na Slovensku, ale mali sme možnosť nahliadnuť aj do výrobného procesu firmy, ktorá má už 100 ročnú tradíciu.

Produkty ROZMITAL sme do nášho portfólia zahrnuli prakticky nedávno, takže sme lapali informácie plnými dúškami.

Firma vyvíja a produkuje stroje na spracovanie krmovín, najmä kosy, obracače a zhrňovače. Na programe dňa boli aj informácie o nových produktoch, technickým zmenách na stávajúcich strojoch a tiež niekoľko „horkých“ noviniek, ktoré však ešte musia prejsť skúšobným a overovacím procesom, kým sa dostanú do predaja.

Ďakujeme obom firmám za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.