Kombanj New Holland CX 7.80- 8.90

Najpredávanejšie klasické kombajny. Sú dostupné v šiestich modeloch. Vynikajú výkonnosťou, spoľahlivosťou, variabilitou nastavenia a komfortom pri práci.

Technicky najvyspelejšie klasické vytriasadlové kombajny na trhu s rokmi osvedčeným štvorbubnovým mlátiacim ústrojenstvom s priemerom bubna 750 mm. K výbornej výkonnosti výrazne prispieva svahové vyrovnávanie celej sieťovej skrine s plochou sít 6,5 m². Najvyššie modely môžu byť osadené pásovým podvozkom SmartTrax. K dispozícii sú lišty so záberom 6,1 – 10,67 m.

 

Kombanj New Holland CX 7.80- 8.90

 

340 – 490 koní

Najpredávanejšie klasické kombajny. Sú dostupné v šiestich modeloch. Vynikajú výkonnosťou, spoľahlivosťou, variabilitou nastavenia a komfortom pri práci.

Technicky najvyspelejšie klasické vytriasadlové kombajny na trhu s rokmi osvedčeným štvorbubnovým mlátiacim ústrojenstvom s priemerom bubna 750 mm. K výbornej výkonnosti výrazne prispieva svahové vyrovnávanie celej sieťovej skrine s plochou sít 6,5 m². Najvyššie modely môžu byť osadené pásovým podvozkom SmartTrax. K dispozícii sú lišty so záberom 6,1 – 10,67 m.

 

Kombajny CX7 & CX8 sú výsledkom práce mnohých týmov, ktorý ho obohatili o množstvo inovácií, ktoré v sebe zahŕňajú súčasné ale aj budúce potreby zákazníkov na celom svete a predstavujú určitý medzník vo vývoji konštrukcie kombajnov a rovnako aj dizajne kombajnov. Pre každý typ zberu úrody poľnohospodárskych plodín existuje model kombajnu CX spĺňajúci očakávanie zákazníkov týkajúcich sa výkonnosti a vybavenosti stroja.

Rada kombajnov CX7 & CX8 má nasledovné charakteristické technické riešenia:
– kabína Harvest Suite™ Ultra
– systém otáčok ventilátora Opti-Fan
– systém otáčok vytriasadiel Opti-Speed
– sitová skriňa Opti-Clean
– nový mlátiaci bubon Ultra-Flow s delenými mlatkami
– nové elektronické ovládacie prvky ako nastavenie predsita, koša separátora, ot. metačov
– prémiový model CX8.90 s výkonom motora 450 koní
– motory spĺňajú emisnú normu Tier V pomocou technológie Hi-eSCR bez racyklácie výfukových plynov

Vysoká rýchlosť kosy, plne nastaviteľný prihŕňač a priebežný šnek s výsuvnými prstami zabezpečujú plynulý prísun hmoty do mlátiaceho ústrojenstva. K dispozícii sú štyri druhy obilných žacích líšt High Capacity, Extra capacity s predsunutím kosy o 15 cm pre vysoké úrody a NewVarifeed s plynulým výsuvom až 57,5 cm , ktorá je určená pre prácu na poliach s výsokými úrodami a vyznačuje sa zosilneným rámom, zvýšenou rýchlosťou kosy (1300 rezov/min) a zväčšeným priemerom závitovky. Štvrtým typom je žacia lišta SuperFlex ktorej volne uložená kosa umožňuje pohyb do 11 cm a je určená pre prácu na nerovnom povrchu pre zbere hrachu, sóje a rovnako po zaistení kosy aj pre zber obilnín. Ovládanie žacieho stola je prostredníctvom multifunkčnej páky určenej pre dvíhanie, klesanie stola a prihŕňača, stranové vyrovnávanie, ovládanie otáčok priŕňača a reverz žacieho stola. Práca na poli môže prebiehať v troch ,,režimoch“ t.j. v režime výšky strniska, režime prítlaku a režime kopírovania. Obsluha kombajnu môže meniť pomer synchronizácie otáčok prihŕňača a pojazdovej rýchlosti. Nože /žabky/ žacej lišty sú za účelom rýchlej a ľahkej výmeny priskrutkované.

Veľkým priemerom mláťacieho bubna a rotačného separátora je vytvorená mimoriadne veľká separačná plocha a spolu s plynulou a jednoduchou cestou materiálu mlátiacim ústrojenstvom tvorí základ zvýšeného celkového výkonu o viac než 15 % v porovnaním s konkurenciou. Ovládanie medzery mláťacieho koša, otáčok mláťacieho bubna a otáčok ventilátora je priamo z kabíny vodiča. Množstvo hmoty, ktorá sa vracia cez jeden alebo dva domlacovače na spádovú dosku je zobrazované priamo na monitore kombajnu. Novinkou je voliteľný delený mlátiaci kôš, pri ktorom sa pri prestavbe na kukuricu menia len prvé dve sekcie. Táto výmena je dostupná cez lapač kameňov a nie je potrebné kôš vyberať a tak je prestavba na kukuricu zredukovaná zo 6 hodín na 20 minút. Voliteľnou výbavou od roku 2020 je nový mlátiaci bubon Ultra flow s delenými mlatkami, ktorý je určený do náročných zberových podmienok a bez problémov zvládne aj vlhšiu zberanú hmotu. Bubon má priemer 750 mm a dvojnásobnú hmotnosť oproti štandartnému bubnu. Toto konštrukčné riešenie umožňuje bubnu veľkú zotrvačnú energiu, vďaka čomu má kombajn plynulý prísun zberaného materiálu a až o 10% vyššiu výkonnosť a o 16% nižšiu spotrebu ako pri klasickom bubne.

Celková plocha sít 6,5 m2 /6-vytriasadlové CX8/ a 5,4 m2 /5-vytriasadlové CX7/ zaručuje vynikajúci čistiaci výkon. Ovládanie otvorenia sít je priamo z miesta vodiča. K dispozícii je samovyrovnávací systém sitovej skrine, ktorý udržuje 100% čistiaci výkon až do 17% svahu, pričom jej konštrukcia Opti-Clean bola prevzatá z modelov CR. Tento nový typ sitovej skrine zvyšuje kapacitu sít až o 15% a jej systém spočíva v protibežnom pohybe spádovej dosky a vrchného sita s predsitom. Systém Opti-Fanmonitoruje aj pozdĺžny sklon kombajnu a automaticky upravuje nastavené otáčky ventilátora pri práci do svahu /otáčky zníži a zabráni vyfukovaniu zrna/ alebo zo svahu /otáčky zvýši a zabráni preťaženiu sít/. Prvý krát je u vytriasadlových kombajnoch použitý systém variabilných otáčok vytriasadiel Opti-Speed, pričom vytriasadlá majú pri jazde po rovine konštantné otáčky, pri jazde do kopca vytriasadlá zpomaľujú a pri jazde z kopca zrýchľujú. Týmto systémom sa znižujú straty na vytriasadlách a zamedzuje sa ich zablokovaniu. Celý systém je riadený automaticky a logicky doplňuje systém Opti-Fan.

Zapínanie pohonu žacej lišty, mlátiacieho ústrojenstva a vyprázdňovania je vykonávané cez hydraulicky ovládané spojky, vďaka čomu sa cez modulovaný signál znižuje rázová záťaž, čím netrpia remene ako pri doteraz používaných spôsoboch.

Bola zvýšená kapacita zásobníka zrna sa podľa jednotlivých modelov CX pohybuje od 9000 do 12500 litrov, rýchosť vyprázdňovania je 125 litrov za sekundu, čo znamená, že 11500 litrov sa vyprázdni za 90 sekúnd. Otvárenie krytov zásobníka je ovládané z kabíny vodiča elektricky. Ovládanie otvárania, zatvárania vyprádňovacieho šneku a vyprázdňovanie zásobníka je priamo z multifunkčnej páky.

Motory Iveco Cursor 9 EcoBlue kombajnov CX sú vybavené medzichladičom nasávaného vzduchu s výkonom od 340 do 460 koní, využívajú technológiu priameho vstrekovania common rail. Motory všetkých modelov CX spĺňajú emisnú normu Tier V. Pre splnenie požiadaviek tejto emisnej normy sa spoločnosť New Holland vydala len cestou selektívnej katalityckej redukcie HI-eSCR – vplyvom vstreknutia látky AdBlue do výfukového potrubia sa oxidy dusíka NOx zmenia na plynný dusík a vodu. Motory tak už pre plnenie emisných noriem nie sú “pridusené”, ale môžu pracovať bez obmedzení, nakoľko k zníženiu škodlivých emisií dochádza až vo výfuku, čo sa prejavý až 10% znížení spotreby. Dávkovanie AdBlue je automatické podľa zloženia výfukových plynov. Pevné častice sa zachytávajú v patentovom labirintovom filtry.

Kombajny rady CX majú elektrické ovládanie všetkých 4 prevodových stupňov, prepravná rýchlosť 30 km/h je dosiahnutá pri 1600 otáčkach motora, volitelnou výbavou 40 km rýchlosť. Hydraulické čerpadlo vysokotlakého okruhu s meniteľnou dávkou podľa zaťaženia spolu s čerpadlom hydropohonu a čerpadlom servoriadenia sú namontované na hlavnej prevodovej skrini. Uzávierka je u nami ponúkaných kombajnov rady CX v základnej výbave, na želanie je možné kombajny vybaviť prídavným zadným náhonom. Voliteľnou výbavou je pásový podvozok SMARTTRAX s hydraulickým odpružením.

Prepracovaná komfortná a priestranná kabína Harvest Suite™ Ultra predstavuje skutočné riadiace centrum kombajnu, s vynikajúcim výhľadom na porast, žací stôl a vyprázdňovací šnek. Oproti predchádzajúcim rokom došlo k prepracovaniu odkladacích priestorov, chladnička bola premiestnená pod sedadlo spolujazdca a kompletne bola upravená lakťová opierka. Po obidvoch stranách sa nachádzajú elektricky ovládané a vyhrievané zrkadlá. Regulácia teploty v kabíne je pomocou automatickej klimatizácie. Vynikajúcu viditeľnosť na žací stôl pri práci v noci zabezpečuje až 14 HID alebo LED svetlometov. Všetky modely sú vybavené farebným dotykovým monitorom IntelliView IV, ktorého poloha je nastaviteľná pozdĺž celej lakťovej opierky. Farebný monitor zobrazuje logicky usporiadané symboly a obsluhe poskytuje všetky potrebné údaje a informácie o nastavení kombajnu. Monitor má vysokú farebnú rozlíšiteľnosť vďaka čomu je možné kombajn vybaviť až tromi kamerami. K voliteľnej výbave patrí IntelliCruise – systém, ktorý automaticky prispôsobuje pracovnú rýchlosť kombajnu podľa zaťaženia kombajnu.

Pre potreby precízneho poľnohospodárstva je možné kombajny CX vybaviť meračom vlhkosti, meračom výnosov /nezávislý na plodine – nepotrebuje prekalibrovanie pri zmene plodiny/, prenosným médiom na záznam údajov a DGPS /anténu a prímač/ pre mapovanie výnosov s presnosťou do 2 cm. Systém precízneho poľnohospodárstva je stavebnicový, záznamník dát a DGPS prímač s anténou sa dá ľahko vymontovať a inštalovať na traktor alebo postrekovač … Sťahovanie údajov je jednoduché cez USB port.

Pre potreby automatickej navigácie kombajnu sú k dispozícii dve možnosti. Prvá je SmartSteer pomocou laserového skenera, ktorý sníma rozdiel medzi pokoseným a stojacim obilím. Druhá možnosť je pomocou navigácie DGPS.

Dvojrýchlostný drtič slamy má rotor s veľkým priemerom so 4 alebo 6 radami ozubených nožov, pre rovnomerné rozmentávanie vo svahoch alebo pri silnom bočnom vetre je k dispozícii dialkové ovládanie nastavenia šírky rozmetania slamy. Rozmetávač pliev tvoria dve jednotky (ventilátory) poháňané hydraulicky.

Interval mazania je predĺžený až na 50 motohodín, čo vo veľkej miere zjednodušuje údržbu kombajnu.

Video

Zaujala Vás táto ponuka? Kontaktujte nás cez formulár.

  Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ – z anglického General Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti ANJA AGROTECHNIK, S.R.O., Hlavná Paderovce 103/101, 919 30 Jaslovské Bohunice pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@anjaagrotechnik.sk.

  OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

  Čo bude náplň práce?

  • Zodpovednosť za predaj poľnohospodárkych techniky na slovenskom trhu.
  • Vyhľadávanie obchodných príležitostí a spracovanie ponúk
  • Spolupráca a pomoc pri marketingových aktivitách ako výstavy a prezentácie
  • Priamy kontakt so zákazníkom – predanie a uvedenie techniky do provozu, poradenstvo
  • Aktívny rozvoj obchodných aktivít a obchodných sieti
  • Sledovanie vývoja, trendov, noviniek, konkurencie

  Načo sa môžete tešiť?

  • Príjemné prostredie v areáli firmy
  • Kuchyňka vybavená kávovarom s čerstvo namletou kávou, chladničkou
  • Podpora marketingového tímu
  • Firemné vozidlo a mobil
  • Provízny systém odmeňovania

  Čo očakávame?

  • Aktívnosť, sebestačnosť a zodpovednosť
  • Vzdelanie v obore poľnohospodárstva 
   Stredoškolské s maturitou
   nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
   vysokoškolské I. stupňa
  • Anglicky a nemecký jazyk (A2 - začiatočník)
  • Znalosti z poľnohospodárstva a techniky
  • Ovládanie Microsoft Office
  • Vodičký preukaz typu B
  • Prax v obore výhodou

  A to hlavné?

  • Miesto výkonu práce
   Jaslovské Bohunice-Paderovce
  • Pracovný pomer
   Plný úväzok
  • Mzdové podmienky (brutto)
   Od 1 200 EUR/mesiac + výkonostné odmeny

   Pripojte životopis*

   Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ – z anglického General Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti ANJA AGROTECHNIK, S.R.O., Hlavná Paderovce 103/101, 919 30 Jaslovské Bohunice pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@anjaagrotechnik.sk.

   SERVISNÝ TECHNIK

   Čo bude náplň práce?

   • Servis a opravy poľnohospodárskych strojov
   • Diagnostika a opravy elektronických závad a navigácii
   • Záručný a pozáručný servis aj formou výjazdov k zákazníkovi
   • Predpredajná príprava strojov

   Na čo sa môžete tešiť?

   • Príjemné prostredie v areáli firmy
   • Špičkovo vybavá dielňa so skladom náhradných dielov
   • Kuchyňka vybavená kávovarom s čerstvo namletou kávou, chladničkou
   • Šatne a sprchy
   • Firemné vozidlo na výjazdy
   • Provízny systém odmeňovania

   Čo očakávame?

   • Aktívnosť, sebestačnosť a zodpovednosť
   • Vzdelanie v obore mechanik
   • Vodičský preukaz typu B
   • Vhodná aj pre absolventov, prax výhodou

   A to hlavné?

   • Miesto výkonu práce
    Jaslovské Bohunice-Paderovce
   • Pracovný pomer
    Plný úväzok
   • Mzdové podmienky (brutto)
    Od 1 200 EUR/mesiac + výkonostné odmeny

   Je to tá pravá práca pre Vás?
   Kontaktujte nás!

    Pripojte životopis*

    Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ – z anglického General Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti ANJA AGROTECHNIK, S.R.O., Hlavná Paderovce 103/101, 919 30 Jaslovské Bohunice pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@anjaagrotechnik.sk.

    REFERENT SKLADU

    Čo bude náplň práce?

    • Predaj náhradných dielov pre poľnohospodárske stroje
    • Objednávanie, príjem, výdaj tovaru (fyzicky, účtovný)

    Načo sa môžete tešiť?

    • Príjemné prostredie v areáli firmy
    • Kuchyňka vybavená kávovarom s čerstvo namletou kávou, chladničkou
    • Šatne a sprchy
    • Firemné auto
    • Provízny systém odmeňovania

    Čo očakávame?

    • Aktívnosť, sebestačnosť a zodpovednosť
    • Komunikatívnosť
    • Vzdelanie v obore poľnohospodárstva 
     Stredoškolské s maturitou
     nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
    • Anglicky a nemecký jazyk (A2 - začiatočník)
    • Znalosti skladového hospodárstva
    • Ovládanie Microsoft Office
    • Vodičký preukaz typu B
    • 2 ročná prax v obore

    A to hlavné?

    • Miesto výkonu práce
     Jaslovské Bohunice-Paderovce
    • Pracovný pomer
     Plný úväzok
    • Mzdové podmienky (brutto)
     Od 1 200 EUR/mesiac + výkonostné odmeny

    Je to tá pravá práca pre Vás?
    Kontaktujte nás!

     Pripojte životopis*

     Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ – z anglického General Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti ANJA AGROTECHNIK, S.R.O., Hlavná Paderovce 103/101, 919 30 Jaslovské Bohunice pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@anjaagrotechnik.sk.