Keď orba tak Lemken Diamant 16

Kvalitná podmietka a príprava pôdy = Rubin 10
6. októbra 2020
Sejačka Solitaire 25 =základ úspešnej sejby
1. decembra 2020

V poslednom októbrovom čísle Roľníckych novín bol uverejnený článok o skúsenostiach s novým pluhom Lemken Diamant 16 v Poľnohospodárskom družstve v Blatnom. Článok vám prinášame v plnom znení.