Pneumatická sejačka LEMKEN SOLITAIR 25

Pre modernú rastlinnú výrobu je stále dôležitejšia výkonná technika,univerzálna kombinovateľnosť s rôznymi typmi pracovných strojov a rýchla a jednoduchá preprava po verejných komunikáciách.
Rozsiahly program pneumatických sejačiek Solitair vytvára predpoklad pre efektívne využitie strojov pri sejbe. Pneumatickú sejačku Solitair 25 je možné kombinovať s rôznymi LEMKEN strojmi pre spracovanie pôdy. Stroj je tak možné jednoducho a rýchlo prispôsobiť rôznym podmienkam. V závislosti od druhu predplodiny, následnej plodiny, poveternostných podmienok a podmienok žatvy prináša zmena kombinácie z konvenčnej na konzervatívnu výraznú úsporu nákladov. Pracovné zábery od 4 do 6 metrov sú predpokladom pre efektívne nasadenie v podnikoch s rôznou štruktúrou. Sejačka Solitair od spoločnosti LEMKEN spĺňa všetky požiadavky na plynulú prevádzku bez upchávania s presným ukladaním osiva. Dvojdiskové výsevné pätky s vodiacim kolieskom ukladajú osivo presne do požadovanej hĺbky tak pri sejbe do mulču, oko aj v prípade konvenčného spracovania pôdy.

Vďaka novému konceptu dávkovacieho ústrojenstva a rozdeľovacích hláv splní Solitair 25 všetky želania. Spoľahlivo a bez problémov umožňuje dávkovať osivo od 0,5 až do 500 kg/ha. Tento systém je tak možné využiť aj pre dávkovanie hnojiva pri kombinácii so sejačkou na presný výsev. Sériovo je stroj vybavený vypínaním jednotlivých sekcií. Nový systém nakladania koľajových riadkov je integrovaný v rozdeľovacej hlave bez spätného vedenia osiva do zásobníka. Ďalej je možné systém rýchlo prispôsobiť rôznym rytmom koľajových riadkov. Okrem kombinácie s LEMKEN strojmi na spracovanie pôdy je možné pomocou trojbodového závesu v zadnej časti stroja kombinovať tento aj s rôznymi sejacími agregátmi. Pre presný výsev môžeme takto pripojiť stroj LEMKEN Azurit 9. Toto robí Solitair z ekonomického hľadiska neporaziteľný.

Inovatívna technika

Štyri vertikálne dávkovacie jednotky dávkujú osivo do rozdeľovacích hláv, pričom každá táto jednotka je poháňaná samostatným motorom. Pomocou elektromotora je možné regulovať dávkovače a objem dávkovacích komôr. Vysievané množstvo 0,5 do 500 kg na hektár. Nový ventilátor je integrovaný do plastového zásobníka, vďaka konštrukcii je mimoriadne tichý. Zabezpečuje dostatočný objem vzduchu pre spoľahlivú dodávku až 500kg hmoty na hektár.

Veľký plastový zásobník sejačky Solitaire 25 je uzatvorený veľkým a stabilným vekom, obsahuje integrované sito na oddelenie nečistôt, pre bezpečnú obsluhu slúžia pohodlné schodíky a široká plošina. Zásobník sa jednoducho a rýchlo vyprázdňuje v prípade zvyšku osiva.

Nepretržitý prehľad o stave osiva umožňuje aj príplatková výbava zásobníka – vážiace zariadenie.

Štyri rozdeľovacie hlavy umiestnené priamo nad výsevnými botkami, umožňujú nielen vynikajúce plošné rozdelenie osiva, ale aj jednoduchú zmenu koľajových riadkov, ktoré sú spínané hydraulicky. V režime koľajových riadkov nie je potrebné žiadne spätné vedenie. Vypínanie sekcií je už v základnej výbave.

Výsevná dvojdisková pätka s kopírovacím kolieskom, umožňuje vzájomne nezávislé nastavenie prítlaku a hĺbky uloženia osiva. Osivo je aj v premenlivých podmienkach rovnomerne uložené do rovnakej hĺbky a následne zatlačené kopírovacím kolieskom pre rovnomerné vzchádzanie rastlín. Systém výsevných pätiek je dostupný aj v mechanickej (prítlak do 45kg) a aj v hydraulickej (prítlak až do 70kg) verzii a garantuje rovnomerné uloženie osiva aj pri vysokých rýchlostiach sejby. Hĺbka ukladania osiva je centrálne nastaviteľná pomocou horného tiahla trojbodového závesu.

MegaDrill – Nový koncept ovládania

MegaDrill je nové ovládanie pre Solitair 25 s jednotnou štruktúrou ovládania, aká je tiež pre MegaSeed a MegaSpray.
• Logická štruktúra a intuitívna obsluha.
• Dotykovú obrazovku je možné ľubovoľne nakonfigurovať a uložiť si až štyri rôzne profily.
• Ovládanie prostredníctvom LEMKEN CCI-200 terminálu, alebo pomocou ľubovoľného ISOBUSterminálu.
• Fieldtronic funkcie ako Headland- Command, TramlineControl a VariableRateControl môžu byť integrované do ovládania MegaDrill. Nový koncept diagnostiky
• V informačnom menu môžeme využiť rôzne diagnostické možnosti.
• Nový diagnostický systém navedie vodiča v prípade poruchy priamo k jej zdroju a podporuje ho pri jej odstránení.

ISOBUS-prepojenie

Vďaka úplnej ISOBUS- kompatibilite s MegaDrillom profituje roľník pri používaní Solitair 25 zo všetkých funkcií, ktoré ISOBUS- terminál ponúka. Kompatibilita správy zákaziek LEMKEN MegaDrill ovládanie umožňuje tiež aktiváciu ďalších ISOBUS aplikácií, ako je napríklad SectionControl.

MegaDrill umožňuje úplné prepojenie sejacieho stroja s dokumentáciou a správou zákaziek podniku a je kompatibilný s najnovšími systémami správy tohto typu, ako je napríklad CCI.Control. MegaDrill poskytuje hodnoty pre výmenu dát s kartotékou poľných máp. Pri využití správy zákaziek aj s kompatibilnou GPS je možné zaznamenávať tiež údaje o polohe. Práve tak môžeme tieto údaje potom využiť pre špecifické spracovanie jednotlivých dielčích plôch poľa.

Výmena údajov sa realizuje pomocou dátového formátu ISO-XML buď cez USB disk, alebo cez mobilnú bezdrôtovú sieť, pokiaľ je terminál vybavený príslušným modulom. Zákazky je takto možné pohodlne importovať do správy zákaziek a neskôr opäť exportovať hotovú dokumentáciu.

Inovatívne riešenie detailov

Voliteľnou výbavou je plniaca závitovka, ktorá umožňuje pohodlné plnenie a je možné kombinovať túto výbavu s vážiacim zariadením. Zavlačovače je možné individuálne nastaviť a kedykoľvek rýchlo zodvihnúť a tak rýchlo reagovať na zmenu podmienok. Vlnité disky kypričov stôp spoľahlivo odstránia stopy po pneumatikách podvozku.

Každú výsevnú hadicu je možné doplniť o kontrolu výsevu senzormi, široké pneumatiky pri prepravnej šírke stroja 3m zabezpečujú prepravnú rýchlosť po komunikáciách až 40km/h, a obsluha stroja môže využiť veľké a ľahko prístupné odkladacie schránky.

Pomocou trojbodového závesu v zadnej časti stroja môžeme Solitair 25 rýchlo a jednoducho spojiť s rôznym náradím na sejbu. Takto môžeme stroj čo najlepšie využiť.

Pokiaľ je LEMKEN Azurit 9 K pripojený k stroju Solitair 25, slúži nádrž tohto ako zásobník na hnojivo, pričom sú k dispozícii aj jeho dávkovacie jednotky. Smer otáčania pri dávkovaní hnojiva je pritom opačný, aby sa zamedzilo opotrebeniu stierok osiva.

Solitair 25 KA je možné kombinovať s rôznymi strojmi na spracovanie pôdy z výrobného programu spoločnosti LEMKEN. Stroj je tak možné čo najlepšie prispôsobiť najrozmanitejším podmienkam.

V prípade záujmu o tento skvelý stroj nás neváhajte kontaktovať.