Nová generácia traktorov T8 GENESIS®

Traktor T8 GENESIS® je strojom, ktorý je stvorený pre precízne poľnohospodárstvo, ide o traktor s PLM Intelligence. Je navrhnutý tak, aby sa prispôsobil individuálnym potrebám každého poľnohospodára. Hlavné nové funkcie stroja zlepšujú spojenie medzi obsluhami, strojmi navzájom, spojenie so servisným strediskom a zmluvnými poradcami. To skvalitňuje organizáciu a produktivitu práce, znižuje prestoje. Traktor je vybavený radou intuitívnych a konfigurovateľných ovládačov pomocou kamier poskytuje lepší výhľad a tým i zlepšuje komfort obsluhy.

Nová kabína prináša lepšie dostupné úložné priestory a väčšie množstvo rôznych elektrických zásuviek. Vylepšené je aj osvetlenie v okolí stroja a samozrejmosťou je komfortná sedačka pre obsluhu. Nový monitor InfoView je umiestnený v priamej línii pohľadu. Strategicky umiestnené kamery dávajú prehľad o dianí v okolí stroja.

Hlavné zmeny siahajú až do úplnej integrácii pokročilej formy precízneho poľnohospodárstva do traktoru. Túto integráciu PLM ide zhrnúť do týchto štyroch slov „ Otvorený prístup, Nepretržité pripojenie, Inteligentné funkcie, Stála podpora“.

PLM inteligencia využíva technológiu ISOBUS CLASS III, nepretržité pripojenie na MyPLM Connect a rozhranie API umožňuje zdielať a analyzovať dáta operácií a využívať technické podpory od dealerov New Holland alebo odbornej podpory od zmluvných partnerov.