Kombanj New Holland CR Revelation

Najvýkonnejší kombajn na svete s čisto rotorovým mlátiacim ústrojenstvom. Výnimočná výkonnosť sa spája so šetrnosťou a kvalitou výmlatu. K dispozícii je 6 modelov s dvoma typmi rotorov.

Kombanj New Holland CR Revelation

 

 

449 – 700 koní
Najvýkonnejší kombajn na svete s čisto rotorovým mlátiacim ústrojenstvom. Výnimočná výkonnosť sa spája so šetrnosťou a kvalitou výmlatu. K dispozícii je 6 modelov s dvoma typmi rotorov.
Vymlátenie zabezpečujú dva pozdĺžne uložené rotory so špeciálnymi mlatkami, ktoré zrno nemlátia, ale z klasu vytrie a separuje vysokou odstredivou silou, čím dochádza k minimálnemu poškodeniu zrna. Výkonu mlátenia zodpovedá aj výkon čistenia OptiClean s troma kaskádami. O efektívny chod celej mlátičky sa stará celá škála inteligentných automatizačných funkcií. K dispozícii sú lišty so záberom 7,62 – 12,50 m.

Kombajny radu CR sú jasnou odpoveďou na potreby moderného poľnohospodárstva a profesionálnej žatvy. Na základe kladných ohlasov od zákazníkov,  New Holland uvádza na trh pre rok 2022 šesť modelov CR Relevation len vo zvýšenej výbave.

Rada kombajnov CR Relevation bola vynovená o nasledovné technické riešenia:
– hydraulicky nastaviteľný sklon čela šikm. dopravníka
– priečne vložený bubon Dynamic Feed Roll
– 2-rýchlostná pojazdová prevodovka so zosilneným hydromotorom
– hydraulicky odpružený pásový podvozok SMARTTRAX
– zväčšený objem zásobníka zrna a zväčšená vyprázdňovacia rýchlosť
– el. prestaviteľné lopatky krytov rotorov
– istenie preťaženia koša pákovo-strunovým mechanizmom
– prémiový model CR10.90 s výkonom motora 700 koní
– všetky motory spĺňajú emisnú normu Tier V pomocou technológie Hi-eSCR.

Rozličné priemery rotora – 0,43m (CR7.80, CR7.90, CR8.80) a 0,56m (CR8.90, CR9.90, CR10.90), rozličná čistiaca plocha a rozličný výkon motora umožňujú vybrať vhodný kombajn na požadovaný objem žatevných prác. Na kombajnoch rady CR je mlátenie a separácia zabezpečená dvomi pozdĺžnymi rotormi. Šnekový dopravník odoberá slamu zo šikmého dopravníka a rozdeľuje ju na dva prúdy pre pozdĺžne rotory, ktoré majú protichodný smer otáčania, a tým začína samotný proces mlátenia, pri ktorom sa slama presúva dozadu. Za rotormi sa nachádza odhadzovací bubon s nastaviteľným košom, ktorý slamu presúva od rotorov do zadnej časti kombajnu, kde sa nachádza nastaviteľná doska, ktorá usmerňuje slamu do drviča slamy alebo na zem do riadku.

Vysoká rýchlosť kosy, plne nastaviteľný prihŕňač a priebežný šnek s výsuvnými prstami zabezpečujú plynulý prísun hmoty do mlátiaceho ústrojenstva. K dispozícii sú tri druhy obilných žacích líšt Extra capacity s predsunutím kosy o 15 cm pre vysoké úrody a NewVariFeed s plynulým výsuvom 57,5 cm a záberom až do 12,5 metra. Žacia lišta SuperFlex, ktorej volne uložená kosa umožňuje pohyb do 11 cm a je určená pre prácu na nerovnom povrchu pre zbere hrachu, sóje a rovnako po zaistení kosy aj pre zber obilnín. Voliteľnou výbavou je hydraulicky nastaviteľný sklon uhla šikmého dopravníka, ktorého výhody sa ocenia pri poľahnutých porastoch. Pre prepravu žacích líšt s veľkým záberom je k dispozícii prepravný vozík s obidvoma natáčacími nápravami. Ovládanie žacieho stola je prostredníctvom multifunkčnej páky určenej pre dvíhanie, klesanie stola a prihŕňača, stranové vyrovnávanie, ovládanie otáčok prihŕňača a reverz žacieho stola. Práca na poli môže prebiehať v troch ,,režimoch“, t.j. v režime výšky strniska, režime prítlaku a režime kopírovania. Obsluha kombajnu môže meniť pomer synchronizácie otáčok prihŕňača a pojazdovej rýchlosti. Nože /žabky/ žacej lišty sú za účelom rýchlej a ľahkej výmeny priskrutkované.

Novinkou pre rok 2023 je univerzálna flexibilná žacia lišta od výrobcu MacDon FD2, ktorá je určená pre zber obilovín (aj poľahnutých), repky, ako aj pre zber sóje či hrachu. Lišta bude dodávaná vo farbách NH v záberoch od 7,6 do 15,2 metra. Kopirovanie je zabespečené na mechanickom princípe, pričom výška strniska je v rozmedzí 3 až 56 cm pri použití stabilizačných kolies. Dva bočné priečne dopravné pásy smerujú šetrne zberanú hmotu ku centrálnemu pásu od ktorého ju odoberá závitovkový dopravník a presúva ju do šikmého dopravníka.

Od roku 2023 je základnou výbavou pred separačné rotory vložený jeden tangenciálny bubon Dynamic Feed Roll™, ktorého účelom je ochrana mláťacieho ústrojenstva proti kameňom. S plodinou vtiahnuté kamene do šikmého dopravníku klasicky sklepne do “lapača kameňov”, ktorý pomocou páky jeden krát za deň vysypete. Vedľajšou funkciou tohoto bubna, ktorý sa nestará o mlátenie plodiny, je urovnať plodinu a pripraviť ju pre rotory.  Kombajny CR bez vloženého bubna sú vybavené automatickým elektronickým systémom ochrany proti kameňom. Systém pozostáva z detekčného zariadenia, ktoré po zistení prítomnosti kameňa otvorí dvierka v šikmom dopravníku a kameň vypadne na zem.

Na nových modeloch Relevation už nie sú koše rotorov istené proti preťaženiu strižnou skrutkou ale pákovým mechanizmom. Pri preťažení sa systém uvolní a naspäť ho je možné dostať z pohodlia kabíny za pár minút. Ďalšou novinkou na modeloch Relevation sú elektronicky prestaviteľné lopatky krytov rotorov, ktoré nahrádzajú minulé riešenie s mechanickými lopatkami. Týmto novým riešením sa jednoducho z kabíny dá nastaviť rýchlosť prechodu pohybu hmoty cez mlátiaci mechanizmus rotorov a tým aj intenzita mlátenia podľa zberanej plodiny.

Celková plocha sít 6,54 m2 alebo 5,4 m2 zaručuje vynikajúci čistiaci výkon. K dispozícii je samovyrovnávací systém sitovej skrine, ktorý udržuje 100% čistiaci výkon až do 17% svahu, pričom jej konštrukcia Opti-Clean zvyšuje kapacitu sít až o 15% a jej systém spočíva v protibežnom pohybe spádovej dosky a vrchného sita s predsitom. Systém Opti-Fan monitoruje aj pozdĺžny sklon kombajnu a automaticky upravuje nastavené otáčky ventilátora pri práci do svahu /otáčky zníži a zabráni vyfukovaniu zrna/ alebo zo svahu /otáčky zvýši a zabráni preťaženiu sít/.Ovládanie otvorenia predsita, vrchného a spodného sita je priamo z miesta vodiča.

Zapínanie pohonu žacej lišty, mlátiacieho ústrojenstva a vyprázdňovania je vykonávané cez hydraulicky ovládané spojky, vďaka čomu sa cez modulovaný signál znižuje rázovitá záťaž, čím netrpia remene ako pri doteraz používaných spôsoboch.

Kapacita zásobníka zrna sa podľa jednotlivých modelov CR je od 9500 (CR7.80, CR7.90), 12500 litrov (CR8.80, CR8.90) až po 14500 litrov (CR9.90 a CR10.90). Rýchlosť vyprázdňovania je 126 litrov za sekundu a pre posledná dva modely je voliteľná rýchlosť vyprázdňovania 142 litrov za sekundu. Otváranie krytov zásobníka je ovládané z kabíny vodiča elektricky/hydraulicky. Ovládanie otvárania, zatvárania vyprázdňovacieho šneku a vyprázdňovanie zásobníka je priamo z multifunkčnej páky. Najvýkonejšie dva modely CR môžu byť vybavené 10 metrov dlhým a hydraulicky sklopným vyprázdňovacím šnekom pre prepravu. Elektricky ovládaná koncovka vyprázdňovacieho šneku umožňuje bezproblémové a rýchle vyprázdňovanie a je dostupná pre všetky modely. Modely s objemom zásobníka 14500 litrov májú vo výbave “dvojité vyprázdňovanie”, ktoré obsluhe kombajnu umožňuje samostatne vypnúť vyprázdňovacie šneky v zásobníku, pričom pohon vyprázdňovacej rúry ostáva zapnutý. Tento systém zabezpečuje, že je vyprázdňovacia rúra stále prázdna.

Motory kombajnov CR sú vybavené medzichladičom nasávaného vzduchu s výkonom od 360 až po 700 koní. Všetky motory kombajnov CR spĺňajú emisnú normu Tier V. Pre splnenie požiadaviek tejto emisnej normy sa spoločnosť New Holland vydala iba cestou selektívnej katalityckej redukcie HI-eSCR – vplyvom vstreknutia látky AdBlue do výfukového potrubia sa oxidy dusíka NOx zmenia na plynný dusík a vodu. Motory tak už pre plnenie emisných noriem nie sú “pridusené”, ale môžu pracovať bez obmedzení, nakoľko k zníženiu škodlivých emisií dochádza až vo výfuku, čo sa prejaví až 10% znížení spotreby. Dávkovanie AdBlue je automatické podľa zloženia výfukových plynov. Prémiový model CR10.90 je vybavený novovyvinutým motorom Iveco Cursor 16 s nominovaným výkonom 639 koní a maximálnym výkonom 700 koní, resp. 700 koní. Model CR8.80 dostal tiež nový motor Iveco Cursor 11 s vyšším výkonom.

“NOVINKOU” je 2-rýchlostná pojazdová prevodovka, pričom prvý rýchlostný stupeň s rozsahom 0-17 km/hod je určený na prácu a vďaka zosilnenej hydrostatike už nie je potrebné preraďovanie ani v kopcovitom teréne. Druhý rýchlostný stupeň je určený na prepravu, prepravná rýchlosť 30 km/h je dosiahnutá pri 1600 otáčkach motora. Za príplatok môžu kombajny CR úplne legálne dosahovať prepravnú rýchlosť 40 km/hod. Súčasťou novej pojazdovej prevodovky je elektrohydraulicky ovládaná uzávierka a “mokré” brzdy. Na želanie je možné kombajny vybaviť prídavným dvojrýchlostným zadným náhonom. Voliteľnou výbavou je pásový podvozok SMARTTRAX s hydraulickým odpružením dodávaný v troch rôznych šírkach pásov. Modely CR9.90 CR10.90 budú prednostne dodávané s pásovým podvozkom.

Prepracovaná komfortná a priestranná kabína Harvest Suite™ Ultra predstavuje skutočné riadiace centrum kombajnu, s vynikajúcim výhľadom na porast, žací stôl a vyprázdňovací šnek. Oproti predchádzajúcim rokom došlo k prepracovaniu odkladacích priestorov, chladnička bola premiestnená pod sedadlo spolujazdca a kompletne bola upravená lakťová opierka. Po obidvoch stranách sa nachádzajú elektricky ovládané a vyhrievané zrkadlá. Regulácia teploty v kabíne je pomocou automatickej klimatizácie. Vynikajúcu viditeľnosť na žací stôl pri práci v noci zabezpečuje až 26 HID alebo LED svetlometov. Všetky modely sú vybavené novým farebným dotykovým monitorom IntelliView IV, ktorého poloha je nastaviteľná pozdĺž celej lakťovej opierky. Farebný monitor zobrazuje logicky usporiadané symboly a obsluhe poskytuje všetky potrebné údaje a informácie o nastavení kombajnu. K monitoru je možné pripojiť až 3 kamery, ktoré uľahčujú obsluhe ovládanie kombajnu napr. pri cúvaní, prípájaní vozíka.

Pre potreby precízneho poľnohospodárstva je možné kombajny CR vybaviť meračom vlhkosti, meračom výnosov /nezávislý na plodine – nepotrebuje prekalibrovanie pri zmene plodiny/, prenosným médiom na záznam údajov a DGPS /anténu a prímač/ pre mapovanie výnosov s presnosťou do 2 cm. Systém precízneho poľnohospodárstva je stavebnicový, záznamník dát a DGPS prímač s anténou sa dá ľahko vymontovať a inštalovať na traktor alebo postrekovač. Samozrejmosťou je možnosť  navigácie DGPS s presnosťou +/- 3 cm.

Na nových modeloch boli zvýšené otáčky dvojrýchlostného drtiča slamy a prepracovaný bol aj systém následného rozmetania slamy OptiSpread pri práci s lištami s veľkým záberom. Samozrejmosťou je diaľkové ovládanie nastavenia šírky rozmetania slamy. Vynovený bol aj metač pliev, ktorého otáčky je možné regulovať priamo z kabíny. Interval mazania je predĺžený až na 50 motohodín, čo vo veľkej miere zjednodušuje údržbu kombajnu.

Modely CR, môžu byť vybavené prevratnými technickými inováciami, ktoré získlali zlatú resp. strieborné medajly na najväčšej poľnohospodárskej výstave Agritechnika:Grain Cam (zrnová kamera), ktorá súčasne sleduje počet poškodených zŕn a nečistôt v zásobníku a na monitore ich zobrazuje formou grafu, pričom tento systém automaticky nastavuje parametre kombajnu, IntelliCruise II – systém automaticky prispôsobuje pracovnú rýchlosť kombajnu podľa zaťaženia kombajnu a veľkosti strát.

Ďalšou novinkou je proaktívny automatický systém IntelliSense, ktorý monitoruje straty pri mlátení a čistení, množstvo hmoty v domlacovačoch, počet poškodených zŕn a nečistôt v zásobníku. Obsluha kombajnu má ku dispozícii 4 záklané režimy: minmálne straty, najlepšia kvalita zrna, maximálna výkonnosť alebo fixne stanovená priechodnosť. Po stlačení funkcie ACS sa na monitore objaví návrh na prestavenie kombajnu a v prípade potvrdenia obsluhou kombajnu, dôjde k prestaveniu otáčok rotorov, lopatiek rotorov, medzery košov, ot. ventilátora a medzery predsita a sít za účelom zvýšenia výkonnosti kombajnu na 100% podľa vybratého režimu. Systém pracuje automaticky a v prípade zmeny poľných podmienok sa na monitore objavia ďalšie návrhy.

Zaujala Vás táto ponuka? Kontaktujte nás cez formulár.

  Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ – z anglického General Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti ANJA AGROTECHNIK, S.R.O., Hlavná Paderovce 103/101, 919 30 Jaslovské Bohunice pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@anjaagrotechnik.sk.

  OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

  Čo bude náplň práce?

  • Zodpovednosť za predaj poľnohospodárkych techniky na slovenskom trhu.
  • Vyhľadávanie obchodných príležitostí a spracovanie ponúk
  • Spolupráca a pomoc pri marketingových aktivitách ako výstavy a prezentácie
  • Priamy kontakt so zákazníkom – predanie a uvedenie techniky do provozu, poradenstvo
  • Aktívny rozvoj obchodných aktivít a obchodných sieti
  • Sledovanie vývoja, trendov, noviniek, konkurencie

  Načo sa môžete tešiť?

  • Príjemné prostredie v areáli firmy
  • Kuchyňka vybavená kávovarom s čerstvo namletou kávou, chladničkou
  • Podpora marketingového tímu
  • Firemné vozidlo a mobil
  • Provízny systém odmeňovania

  Čo očakávame?

  • Aktívnosť, sebestačnosť a zodpovednosť
  • Vzdelanie v obore poľnohospodárstva 
   Stredoškolské s maturitou
   nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
   vysokoškolské I. stupňa
  • Anglicky a nemecký jazyk (A2 - začiatočník)
  • Znalosti z poľnohospodárstva a techniky
  • Ovládanie Microsoft Office
  • Vodičký preukaz typu B
  • Prax v obore výhodou

  A to hlavné?

  • Miesto výkonu práce
   Jaslovské Bohunice-Paderovce
  • Pracovný pomer
   Plný úväzok
  • Mzdové podmienky (brutto)
   Od 1 200 EUR/mesiac + výkonostné odmeny

   Pripojte životopis*

   Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ – z anglického General Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti ANJA AGROTECHNIK, S.R.O., Hlavná Paderovce 103/101, 919 30 Jaslovské Bohunice pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@anjaagrotechnik.sk.

   SERVISNÝ TECHNIK

   Čo bude náplň práce?

   • Servis a opravy poľnohospodárskych strojov
   • Diagnostika a opravy elektronických závad a navigácii
   • Záručný a pozáručný servis aj formou výjazdov k zákazníkovi
   • Predpredajná príprava strojov

   Na čo sa môžete tešiť?

   • Príjemné prostredie v areáli firmy
   • Špičkovo vybavá dielňa so skladom náhradných dielov
   • Kuchyňka vybavená kávovarom s čerstvo namletou kávou, chladničkou
   • Šatne a sprchy
   • Firemné vozidlo na výjazdy
   • Provízny systém odmeňovania

   Čo očakávame?

   • Aktívnosť, sebestačnosť a zodpovednosť
   • Vzdelanie v obore mechanik
   • Vodičský preukaz typu B
   • Vhodná aj pre absolventov, prax výhodou

   A to hlavné?

   • Miesto výkonu práce
    Jaslovské Bohunice-Paderovce
   • Pracovný pomer
    Plný úväzok
   • Mzdové podmienky (brutto)
    Od 1 200 EUR/mesiac + výkonostné odmeny

   Je to tá pravá práca pre Vás?
   Kontaktujte nás!

    Pripojte životopis*

    Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ – z anglického General Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti ANJA AGROTECHNIK, S.R.O., Hlavná Paderovce 103/101, 919 30 Jaslovské Bohunice pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@anjaagrotechnik.sk.

    REFERENT SKLADU

    Čo bude náplň práce?

    • Predaj náhradných dielov pre poľnohospodárske stroje
    • Objednávanie, príjem, výdaj tovaru (fyzicky, účtovný)

    Načo sa môžete tešiť?

    • Príjemné prostredie v areáli firmy
    • Kuchyňka vybavená kávovarom s čerstvo namletou kávou, chladničkou
    • Šatne a sprchy
    • Firemné auto
    • Provízny systém odmeňovania

    Čo očakávame?

    • Aktívnosť, sebestačnosť a zodpovednosť
    • Komunikatívnosť
    • Vzdelanie v obore poľnohospodárstva 
     Stredoškolské s maturitou
     nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
    • Anglicky a nemecký jazyk (A2 - začiatočník)
    • Znalosti skladového hospodárstva
    • Ovládanie Microsoft Office
    • Vodičký preukaz typu B
    • 2 ročná prax v obore

    A to hlavné?

    • Miesto výkonu práce
     Jaslovské Bohunice-Paderovce
    • Pracovný pomer
     Plný úväzok
    • Mzdové podmienky (brutto)
     Od 1 200 EUR/mesiac + výkonostné odmeny

    Je to tá pravá práca pre Vás?
    Kontaktujte nás!

     Pripojte životopis*

     Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ – z anglického General Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti ANJA AGROTECHNIK, S.R.O., Hlavná Paderovce 103/101, 919 30 Jaslovské Bohunice pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@anjaagrotechnik.sk.