SMS CZ

poločnosť SMS CZ, s.r.o. vo svojej činnosti nadväzuje na strojársku tradíciu, ktorej najhlbšie korene siahajú až do roku 1897. Zo zlievárenskej činnosti, ktorou sa firma zaoberala do druhej svetovej vojny, sa k výrobe poľnohospodárskych strojov dostala transformáciou na STS Rokycany. Drobná malosériová výroba so servisom poľnohospodárskej techniky bola v tom čase doplňovaná množstvom ďalších programov. Túto činnosť STS Rokycany prevádzkovala až do deväťdesiatych rokov, než došlo k jej privatizácii.

V roku 1993 vznikla nová spoločnosť s názvom SMS CZ, ktorá nadväzovala na úspechy a skúsenosti z predchádzajúcich rokov. Bol vytvorený nový výrobný program, ktorého podstatou bola strojná a inžinierska výroba techniky a technológie v oblasti poľnohospodárstva a životného prostredia. Počas svojej novodobej histórie spoločnosť získala široké skúsenosti v oboch inžinierskych oblastiach a dynamicky sa rozvíjala. V súčasnosti sa spoločnosť zaoberá konštrukciou a výrobou vlastných, vysoko kvalitných poľnohospodárskych strojov na spracovanie pôdy, predsieťovú prípravu, váľanie, obnovu a zakladanie lúk a pastvín, ktoré predáva do celého sveta. V oblasti techniky a technológie životného prostredia sa spoločnosť zameriava na projektovú prípravu, výrobnú a stavebnú realizáciu spaľovní odpadov a zariadení na čistenie spalín.