Zaujímavá kombinácia strojov firmy SMS Rokycany – prvá na Slovensku.

Začiatkom augusta minulého roku sme v Roľníckom družstve v Cíferi spustili zaujímavú kombináciu strojov z portfólia českej firmy SMS Rokycany.  Je to prvá takáto kombinácia prevádzkovaná na Slovensku.

Ide o spojenie  hĺbkového dlátového kypriča Talon Kombi s označením HKK 400/8diskových  brán Ontario DBM 400.

Napriek tomu, že takúto kombináciu firma SMS Rokycany ponúka už dlhšiu dobu vo svojom výrobnom programe, nie je v širšom okolí vôbec využívaná.

Jasnou požiadavkou technikov z Roľníckeho družstva v Cíferi, ktorí chceli nielen začať a v hojnej miere využívať podrývanie na pozemkoch, ktoré družstvo obhospodaruje, bolo minimalizovať prejazdy a zanechať pôdu pripravenú prakticky na sejbu. Na základe týchto požiadaviek sme doporučili stroje, ktoré má náš český dodávateľ vo výrobnom programe. Ide o hĺbkový kyprič s trojbodovým závesom, na ktorý sa dajú aplikovať ďalšie pôdu spracujúce stroje. V tomto prípade si klient vybral do kombinácie krátke diskové brány ukončené klasickým prútovým valcom.

Uvedenú kombináciu sme si boli s klientmi pozrieť priamo vo výrobnej fabrike firmy SMS v Rokycanoch, kde nám na neďalekom pozemku aj túto kombináciu predviedli . Náš klient si tak mohol takúto kombináciu nielen naživo pozrieť pri práci, ale aj skúsiť prenastaviť , pričom prítomný bol aj konštruktér firmy SMS.

Klient sa nakoniec rozhodol pre verziu so záberom 4 metre a keďže nemá problém s priamym prístupom na svoje pozemky, tak si  vybral nesklopné verzie strojov.  V rámci predvádzania sme nastavili pracovnú hĺbku na 38cm u hĺbkového kypriča a  8cm na diskových bránach. Ich 315k traktor s takto nastavenou súpravou nemal väčšie ťažkosti.

Záverom snáď len to, že v priebehu týždňa od spustenia strojov v Roľníckom družstve v Cíferi, touto kombináciou podryli a pripravili takmer 140 hektárov. Napriek pretrvávajúcim suchám v priebehu minuloročného leta, sa vhodne zvolenou kombináciou strojov pracujúcich naraz v rámci jedného prejazdu podarilo dosiahnuť  dobre pripravenú pôdu bez väčších hrúd, čo bola veľká výhoda pre sejbu ďalšej plodiny a to repky olejnej. Pozitívny vplyv podrývania bol dobre badateľný hneď po prvých veľkých búrkach, kedy ani napriek veľkému množstvu vody, ktorá na polia spadla v priebehu krátkeho času neboli žiadne splaveniny ani zatopenia.

Ďalšie využitie tohto náradia dodaného našou firmou ANJA AGROTECHNIK, s.r.o. nedalo na seba dlho čakať. Už na jeseň v Cíferi tieto stroje opäť zapojiť a poriadne využili.