Teleskopické manipulátory Faresin v Modernej mechanizácii

V decembrovom čísle časopisu Moderná mechanizácia, bol článok našej kolegyne Ing.Dominky Hanusovej o jednom z našich produktov, teleskopickom nakladači talianskej firmy Faresin. Firmu Faresin zastupujeme na slovenskom trhu s jej kompletným portfóliom, takže dodávame klientom nielen manipulátory, ale aj kŕmne vozy a to aj v samochodnej alebo tiež ťahanej verzii.