Postrekovač LEMKEN Primus

Lemken Primus

Stále viac poľnohospodárov dnes optimalizuje intenzitu rastlinnej výroby tak, aby v súvislosti s osevným postupom a prevažujúcim vplyvom počasia boli ich pracovné postupy úsporné a efektívne. Toto v rámci úsilia o dosiahnutie vysokých úrod pri všetkých poľných plodinách vyžaduje spoľahlivú, komfortne obsluhovateľnú a presnú aplikačnú techniku pre ochranu rastlín a aplikáciu tekutých hnojív. Úspešný manažment ochrany rastlín je jednou z najdôležitejších podmienok dobrej úrody. Inovatívne a výkonné poľné postrekovače podporujú profesionálnych poľnohospodárov pri nekompromisnou každodennom rozhodovaní medzi znižovaním nákladov, zvyšovaním výnosov pri súčasnej ochrane životného prostredia.

Ťahaný poľný postrekovač od firmy LEMKEN svojimi širokými možnosťami doplnkovej výbavy splňuje všetky požiadavky na profesionálnu a hospodárnu ochranu rastlín.