Nový systém ukladania osiva od firmy LEMKEN

Sejacie stroje boli od nepamäti stelesnením precíznosti a know-how firmy LEMKEN. V súčastnosti najväčšiu pozornosť vzbudzuje presný sejací stroj Azurit 9.

Konštruktéri vyvinuli tento stroj tak, aby dokázali čo najlepšie vyhovieť užívateľom v praxi. Azurit 9 najskôr ukladá hnojivo do stredového riadku medzi riadky kukurice, následne spätne utužuje sejbové lôžko, na ktoré je uložené osivo, následne zakryté ornicou. Osivo je uložené v centrálnom zásobníku. Pre Azurit 9 je špecifické jednoduché a intuitívne ovládanie.

Osivo je ukladané do dvoch čiastkových riadkov v presne vypočítanom trojuholníkovom spone. Cieľom takéhoto ukladania je docieliť zväčšenie priestoru pre vegetáciu jednotlivých rastlín až o 70%, čím sa zaistí lepší prísun živín, vody i svetla. Tento systém ukladania osiva má označenie DeltaRow a základom jeho fungovania sú dva kotúče s otvormi pre oba čiastkové riadky.

Otáčky týchto kotúčov sú vzájomne synchronizované. Riadené stierky sa starajú o to, aby sa prípadné nerovnosti v dávkovaní ihneď odstránili. Systém presného dávkovania sa vďaka tomu vie samostatne riadiť. Vďaka senzorom kontroly počtu zŕn za každým kotúčom obdrží vodič vizuálne upozornenie v prípade, že by kotúč zrno nenabral či nabral v jednom otvore zrná až dve. Na ovládacom monitore je možné stroj Azurit 9 nastaviť podľa druhu osiva, a je možné zvoliť i polohu stierky.

Presný sejací stroj Azurit 9 je dostupný ako 4, 6 a 8 riadkový so vzdialenosťou riadkov 75 cm.