Krmné vozy Faresin – Skúsenosti z praxe – PVOD Kočín

Ing. Jozef Puvák ml. – agronóm PVOD Kočín

Prečo ste sa rozhodli pre túto značku, Čím je stroj dobrý v porovnaní s ostatnými?

Vlastníme dva stroje od firmy Faresin (4 a 8 rokov, každý najazdil 20 000 motohodín). Rozhodli sme sa pre túto značku z toho dôvodu, že obsluha má lepší výhľad na frézovanie a zarábanie komponentov, ktoré idú do kŕmneho voza. Dobrá je manévrovateľnosť, obsluha je spokojná. Máme typ samochod, pretože kvôli úzkym priestorom je nám zaťažko cúvať a pri ťahanom kŕmnom voze je to náročnejšie.

Motor je umiestnený v zadnej časti kŕmneho voza, obsluha preto vidí na frézu, nie je hluk z motora a prašnosť, čím má obsluha dobrý výhľad na prácu, ktorú robí.

Aká je spolupráca s predajcom?

Servis nám zabezpečuje firma ANJA AGROTECHNIK, ktorá sa nachádza len 20 km od nás, čo zabezpečuje promptnosť servisu a dodávky náhradných dielov.

Prečo Faresin?

Vyberali sme z veľa značiek, len sme boli obmedzení starými maštaľami, ktoré nám tam nedovoľujú dať širší kŕmny voz. Niektoré firmy mali vozy veľké ako nákladné vozidlá, ale to už bolo pre nás príliš.

Čo je najväčším bonusom tohto voza?

Výhody tohto voza spočívajú v tom, že majú dva závitovkové šneky, ktoré rovnomerne rozmiešajú kŕmnu dávku, ktorá je potom daná na kŕmny stôl. To je asi jeho najväčšou výhodou.