Krmné vozy Faresin – Skúsenosti z praxe – PD Bošáca

Ing. Vladimír Králik – predseda PD Bošáca

 

Ako dlho používate kŕmne vozy Faresin a prečo ste sa rozhodli pre túto značku?

Kŕmne vozy Faresin používame z toho dôvodu, že sme s predchádzajúcimi výrobcami iných značiek neboli spokojní a naši starí dodávatelia nám nevedeli vyšpecifikovať kŕmny voz na mieru. Preto, že máme staršie maštale (štvorradové kravíny) sme potrebovali iný typ kŕmnych vozov. Dôvodom boli aj odporúčania od kolegov z výroby. V roku 2010 sme tak zakúpili prvý kŕmny voz Faresin.

Mali ste predtým skúsenosť s týmto kŕmnym vozom?

Nie, predtým sme používali iné značky, s ktorými sme neboli veľmi spokojní.

Prečo ste si vybrali tento typ ťažného krmného vozu?

Bolo to hlavne z toho dôvodu, že naši ľudia boli na to zvyknutí. V tom období bolo v poľnohospodárskom družstve Bošáca, 430 ks hovädzieho dobytku a nevedeli sme, či budeme naďalej pokračovať v raste alebo nie a tak sme išli do lacnejšej varianty. Faresin Master 1050 bol pre nás najlepšou voľbou.

Ako použitie tejto technológie ovplyvnilo výrobu, resp. produktivitu práce?

Efektivita kŕmnych vozov Faresin je v tom, že sú menej poruchové ako predchádzajúce značky. V roku 2009 sme mali na skúške tri typy vozov a reálne sme s nimi robili. Jednoznačne bol najlepším práve tento. V súčasnosti máme už tretí kŕmny voz Faresin tohto typu. Spokojní sú najmä ľudia, ktorí ho obsluhujú, tí, ktorí dobytok vyživujú a zootechnici. Z hľadiska obsluhy nie je veľký rozdiel medzi jednotlivými vozmi. Iný je samochod, ale z dôvodou zvyku krmičov a iných dôvodov sme vsadili na tento typ. Jeden kŕmny voz však

máme vždy v zálohe.

Zľava Ladislav Matejovič a Bc. Ján Mago – PD Bošáca

 

Ako hodnotíte servis a prístup predajcu – ANJA Agrotechnik?

Toto bol jeden z najdôležitejších bodov, prečo sme sa rozhodovali pre tohto predajcu. V okolí je veľmi obľúbený. Pre nás je dôležitá prístupnosť náhradných dielov, možnosť servisovania. V období, keď sme nemali voz do náhrady, sme veľmi apelovali na promptnosť. A boli sme spokojní. Predajca vždy maximálne do hodiny a pol vedel náš problém vyriešiť a reagoval na poruchu, ktorá vznikla na kŕmnom voze.