HAWE – prekladacie vozy od „špecialistu“

Na Slovenskom trhu zastupujeme od tohto roku aj nemeckú firmu HAWE – špecialistu na prekladaciu techniku. Okrem asi najznámejších prekladacích vozov na obilniny, ktoré optimalizujú a zvyšujú výkonnosť kombajnovej techniky, firma ponúka prekladacie vozy na cukrovú repu, zemiaky, siláž…

V septembrovom čísle časopisu Moderná mechanizácia,  vyšiel autorovi, pánovi Mariánovi Kukučkovi, veľmi pekný a obsažný článok o voze HAWE ULW 4000, ktorý sme tento rok vystavovali na jarnom Agrosalóne v Nitre a následne dodali na podnik PD Sokolce. Tento zaujímavý článok vám prinášame v kompletnej podobe.