Prútové brány LANIO sú univerzálnym strojom, ktorý slúži pre údržbu trávnatých porastov a pre prácu na poli. Hlavné pracovné orgány tohto stroja sú prsty, ktoré sú rozostavané v 6 radoch vo vzájomnej vzdialenosti 25 mm. Stroj je možné vybaviť prstami o sile 6 mm pre ľahké pôdy, 7 mm pre stredne ťažké pôdy alebo 8 mm pre ťažké pôdy. Hlavnou funkciou prútových brán je likvidácia pliev, ktoré sú z pôdy prstami vynesené na povrch kde zasychajú. Pri použití na lúkach a pastvinách prsty vyťahujú nežiaduce machy a podporujú odnožovanie tráv. Stroj je možné osadiť nádstavbou na prísev, vďaka ktorej ide zároveň porasty obnovovať alebo prihnojovať. Stroj je možné dovybaviť taktiež prídavným rovnacím hrablom. Vyrábané sú v pracovných záberoch 2 m, 3 m, 4,5m , 6m, 9m a 12m.

Medziriadkový kultivátor EKO je nesený kultivátor, ktorý je vhodný k spracovaniu pôdy medzi riadkami porastu. Jeho variabilná konštrukcia umožňuje nielen úpravu medziriadkovej vzdialenosti ale i voľbu pracovných orgánov v závislosti na požadovanej funkcii. Základnými pracovnými orgánmi môžu byť šípové radličky, ktoré 100% podrežú pracovný záber a sú vhodné pre prvé prekyprenie pri plytkom spracovaní alebo práci v ľahkých pôdach. Druhou variantou je robustná dlátová radlica doplnená krájadlom s dvomi menšími dlátami. Je vhodná pre hlbšie spracovanie či pre prácu vo veľmi suchých a ťažkých pôdach. Stroj sa vyrába ako 4-riadkový, 6-riadkový a 8-riadkový.

Funkcie stroja:

  • Prekyprenie medziriadkového priestoru
  • Prevzdušnenie pôdy
  • Možnosť aplikácie hnojiva
  • Likvidácia vzchádzajúcich burín – úspora chemických prípravkov

Prospekt_prutove_brany_lanio_cz_en_2019

Prospekt_Medziriadkovy_kultivator_cz_en_2019