Rotačné brány majú v sortimente spoločnosti LEMKEN nezastupiteľné miesto, či už pri použití stroja sólo, alebo v kombinácii so sejačkou. Rotačné brány možno použiť jednak pre konzervatívnu tak aj pre konvenčnú technológiu spracovania a prípravy sejbového lôžka. Aktívne náradie dokáže pripraviť optimálne sejbové lôžko pri takmer všetkých pôdnych podmienkach a to aj tam kde pasívne náradie nemá šancu uspieť. Tento efekt dosiahne vďaka intenzívnemu miešaniu a drobeniu do hĺbky 15 cm.

Technický prehľad

Zirkon 8 nesený, pevný nesený, pevný
Model 8/250 8/300 8/350 8/400
Pracovná šírka (cm) 250 300 350 400
kW/k 44/60-103/140 55/75-118/160 62/85-125/170 66/90-129/175
hmotnosť (kg) 701 785 946 1015
počet rotorov 10 12 14 16
rychlosť rotoru 300/400 300/400 300/400 300/400

 

Zirkon 10 nesený, pevný polonesený, hydraulicky sklopný
Model 10/300 10/350 10/400 10/400 K 10/450 K 10/500 K 10/600 K
Pracovná šírka (cm) 300 350 400 400 450 500 600
kW/k 66/90 – 154/210 77/105 – 165/225 88/120 – 176/240 88/120 – 199/270 99/135 – 199/270 121/165 – 221/300 132/180 – 235/320
hmotnosť (kg) 922 1035 1149 1762 1896 2066 2452
počet rotorov 12 14 16 16 18 20 24
rychlosť rotoru 330/440 330/440 330/440 330/440 330/440 330/440 330/440

 

Zirkon 12 polonesený, hydraulicky sklopný ťahaný, hydraulicky sklopný
Model 10/400 K 10/450 K 10/500 K 10/600 K 10/400 KA 10/450 KA 10/500 KA 10/600 KA
Pracovná šírka (cm) 400 450 500 600 400 450 500 600
kW/k 88/120 – 199/270 99/135 – 199/270 121/165 – 221/300 132/180 – 235/320 88/120 – 199/270 99/135 – 199/270 121/165 – 221/300 132/180 – 235/320
hmotnosť (kg) 1792 1896 2066 2452 3531 3734 3923 4447
počet rotorov 16 18 20 24 16 18 20 24
rychlosť rotoru 230/330/440 230/330/440 230/330/440 230/330/440 230/330/440 230/330/440 230/330/440 230/330/440

Máte záujem?

    Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ – z anglického General Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti ANJA AGROTECHNIK, S.R.O., Hlavná Paderovce 103/101, 919 30 Jaslovské Bohunice pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@anjaagrotechnik.sk.