Ťahané s podporou EuroTitan a VariTitan

Vysoký výkon a perfektná práca to sú len základné vlastnosti tohto pluhu. Neustále rastúce výkony traktorov spolu s veľkými šírkami pracovných záberov stavajú výrobcov pluhov pred vysoké nároky na stabilitu a výkon. Pluhy Titan s 9 až 12 radlicami sú vďaka skrutkovanej konštrukcii rámu

Technický prehľad

EuroTitan 10 rám 180x180x10mm
Počet orbových telies 6+3 6+3+1/7+3 7+3+1/8+3 8+3+1
Pracovný záber (cm) 297-450 330-500 363-550 396-600
kW/k od 132/180 132/180 132/180 132/180
hmotnosť (kg) 4593 4842/4810 5059/5027 5276

 

VariTitan 10 rám 180x180x10mm
Počet orbových telies 6+3 6+3+1/7+3 7+3+1/8+3 8+3+1
Pracovný záber (cm) 270-495 300-550 330-605 360-660
kW/k od 132/180 132/180 132/180 132/180
hmotnosť (kg) 5070 5379/5340 5649/5590 5899

Máte záujem?

    Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ – z anglického General Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti ANJA AGROTECHNIK, S.R.O., Hlavná Paderovce 103/101, 919 30 Jaslovské Bohunice pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@anjaagrotechnik.sk.