Radličkové podmietače Karat

Intenzívny kyprič Karat 9 a Karat 12 je vhodný ako pre prvé plytké a celoplošné spracovanie strniska po prejazde za kombajnom, tak aj pre následné hlbšie spracovanie pôdy s intenzívnym premiešaním. Tento stroj je rovnako možné použiť aj na prípravu sejbového lôžka pri sejbe do mulču. Ako opciu je možné objednať si rýchlo výmenný systém s ktorým je potom výmena radličiek len hračka. Pracovnú hĺbku je možné nastaviť v rozsahu od 5 do 30 cm.

Technologie, která určuje trendy

Obdělávání plochého a středně hlubokého strniště i příprava seťového lože v hluboké ornici pro setbu do mulče pomocí jediného stroje šetří investiční a provozní náklady.

S intenzivním kypřičem Karat 12 od společnosti LEMKEN je možné pracovat v několika úrovních, v mělké, středně hluboké i hluboké půdě. V případě mělkého obdělávání zpracují v prvním kroku speciálně tvarované křídlové radlice samorostlé obilí a organickou hmotu v blízkosti povrchu. Samorostlé obilí zůstává v horní vrstvě půdy a krátkodobě může vyklíčit.

Druhý pracovní krok následuje po cca dvou týdnech. Nyní stejný kypřič pracuje v hloubce cca 10–15 cm. Špičky kypřiče zajedou pomocí křídlových radlic pod porost, po celé ploše ho seříznou a zbaví klíčky kořenů. Intenzivní kypřič Karat 12 přitom zpracovává slámu a organickou hmotu a rozděluje obě složky rovnoměrně do půdy.

  • Vzdálenost lišt 90-80-90 cm také umožňuje díky 4 řadám nožů a vzdálenosti 23,4 cm dostatečný prostor pro práci bez ucpávání.
  • Umístění hmatacích kol vedle první řady radliček umožňuje optimální vedení kypřiče.
  • Pokud není nutné zhutňování půdy, je možné použít i Karat 12 bez válce.

Technický prehľad

Karat 9 nesený, pevný nesený, hydraulicky sklopný
Model 9/300 9/350 9/400 9/400 K 9/500 K
Pracovná šírka (cm) 300 350 400 400 500
kW/k 77/105-110/150 90/122-129/175 103/140-147/200 103/140-147/200 129/175-184/250
hmotnosť (kg) 850 950 1050 1665 1855
radličiek/párov tan. 11/3 12/3+1St 14/4 14/4 17/5

 

Karat 9 polonesený, hydraulicky sklopný
Model 9/400 KA 9/500 KA 9/600 KA 9/700 KA 9/400 KTA 9/500 KTA 9/400 KUTA 9/500 KUTA
Pracovná šírka (cm) 400 500 600 700 400 500 400 500
kW/k 103/140 – 147/200 129/175 – 184/250 154/210 – 265/360 180/245 – 309/420 103/140 – 147/200 129/175 – 184/250 103/140 – 147/200 129/175 – 184/250
hmotnosť (kg) 3747 4157 4557 5067 3165 3355 3625 3965
radličiek/párov tan. 14/4+1St 18/6 21/7 25/8 14/4 17/5 14/4 17/5

 

Karat 12 Počet radličiek, diskov, samost.diskov Vzdialenosť radličiek Vzdialenosť radov Pracovná šírka v cm Prepravná šírka v cm Max.dĺžka s valcom v m Váha bez valca v kg Výkon traktora v PS
Karat 12/400 KUA 17/4 23,4 90/80/90 4 3 9 5330 od 180 vyššie
Karat 12/500 KUA 21/5 23,4 90/80/90 4,93 3 9 5590 od 230 vššie
Karat 12/600 KUA 25/6 23,4 90/80/90 5,87 3 9 6520 od 270 vyššie
Karat 12/700 KUA 29/7 23,4 90/80/90 6,80 3 9,0 7270 od 350 vyššie

Máte záujem?

    Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ – z anglického General Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti ANJA AGROTECHNIK, S.R.O., Hlavná Paderovce 103/101, 919 30 Jaslovské Bohunice pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@anjaagrotechnik.sk.