Plečkovacia technika STEKETEE

Novinka v portfóliu spoločnosti LEMKEN – plečky STEKETEE.

Od roku 2008 sú v portfóliu spoločnosti Lemken aj produkty holandskej firmy Steketee. Ide o stroje na mechanické ničenie burín v zídených porastoch.

Firma ponúka veľmi veľa rôznych variácií mechanicky či opticky navádzaných plečiek, rôznych druhov radličiek a veľa typov vybavenia presne podľa požiadaviek zákazníka.

Steketee dlhodobo pracuje aj na koncepte kamerového navádzania. Jej koncept inteligentných kamier automatizuje samotné vedenie plečiek pri práci a tiež dokáže rozpoznávať kultúrne a nekultúrne rastliny. Takto stroj efektívne plečkuje bez poškodzovania kultúrnych plodín.

Riadiaci systém ovláda hydrauliku paralelne posuvného rámu, ktorý sa posúva nezávisle od traktora. IC-Light kamerový systém pracuje s presnosťou centimetrov aj pri rýchlostiach až 15km/h a aj v tejto rýchlosti dokáže rozpoznať až 5 plodín.

Zorné pole IC-Light kamery sa naživo premieta na terminál v kabíne traktora.

 

Videa

https://youtu.be/yZKP8AMkjzQ

Máte záujem?

    Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ – z anglického General Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti ANJA AGROTECHNIK, S.R.O., Hlavná Paderovce 103/101, 919 30 Jaslovské Bohunice pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@anjaagrotechnik.sk.