Jištění sání – přelivové ventily a sifony
25. apríla 2018
Odprúženie náprav
25. apríla 2018

Náprava je nezbytnou součástí zásobníku kejdy. Náprava hraje důležitou roli při podpoře aplikovaného tlaku, ale také při naprosto bezpečném brzdění vozidla.

Zatížení zásobníku kejdy se mění v závislosti na jeho vybavení a měrné hmotnosti přepravované látky. To je důvod, proč společnost PICHON vždy toto zatížení analyzuje, a to ihned v rámci návštěvy zákazníka. Další technické kontroly  (optimalizace nadimenzování stroje) jsou prováděny prostřednictvím technického oddělení ještě před spuštěním výroby.

V úvahu je nutno brát také tlaky způsobený drhnutím pneumatiky, který se týká zatížení na tuhých  neřiditelných nápravách. Aby se zabránilo problémům v důsledku nadměrného opotřebení pneumatik, tlaku na valivá ložiska nebo dokonce deformaci ráfku kola, jsou k dispozici fekální cisterny s řiditelnými nápravami (cisterny se dvěma nebo třemi nápravami) řízení je bud pasivní –vlečné nápravy s blokováním nebo aktivní.

Řízené nápravy a nucené (aktivně) řízení

U řízených náprav jsou kola volně otáčena zleva doprava pomocí spojkové tyče (úhel otáčení cca +/- 12°). Tento mechanismus je při provozu na silnicích ručně uzamčen ( hydraulicky blokován)z kabiny, a to pro  rovné úseky či couvání.

Verze s nuceným-aktivním řízením.   Tento systém natáčí kola jak při pohybu vpřed i vzad. Není nutno aby byl systém napojen na hydraulický okruh traktoru.

Různé druhy nápravy

K dispozici jsou různé velikosti náprav, v závislosti na zatížení, které bude podporováno a na požadované celkové šířce stroje. Nápravy jsou navrženy tak, aby odpovídaly danému typu pneumatiky a aby vyhovovaly pro  povolenou celkovou šířku.

Bogie náprava se skládá ze dvou náprav spojených listovými pery a připojených na podvozek pomocí středového kloubu. Tento design je vhodný  pro práci v terénu, lépe se vyrovnává s terénními nerovnostmi, přední náprava může lépe překonávat překážky.

Systémy Tandem a systémy tří náprav  jsou tvořeny dvěma nebo třemi nápravami umístěnými mezi pery propojenými pomocí listových pružin ukotvených v rámu pod nádrží. Pokud existuje pouze jedna náprava, pak se tento systém nazývá Demi-TANDEM. Systémy Tandem a systémy tří náprav jsou zvláště vhodné pro použití na silnici – převažujícím silničním provozu.

U nízkoúrovňových verzí mohou být nápravy umístěny nad pružinou. U normálních verzí je toto

Technické údaje

Pevná náprava s hranolem 70 / 80 / 90 / 130 / 150 s hy. nebo vzduchovými brzdami
Pevná náprava typu demi-tandem 90 s hy. nebo vzduchovými brzdami
Bogie – pevná +pevná 80 / 90 / 130 / 150 s hy. nebo vzduchovými brzdami
Bogie – pevná + řiditelná (vlečná) 80 / 90 / 130 / 150 s hy. nebo vzduchovými brzdami
Bogie – pevná + nucené (aktivně) řiditelná 90 / 130 / 150 s hy. nebo vzduchovými brzdami
Tandem s odpružením – pevná + pevná 130 / 150 s hy. nebo vzduchovými brzdami
Tandem s odpružením – pevná + řiditelná 130 / 150 s hy. nebo vzduchovými brzdami
Tandem s odpružením- pevná + nuceně řiditelná 130 / 150 s hy. nebo vzduchovými brzdami
Tridem s odpružením – řiditelná + pevná + řiditelná 130 / 150 s hy. nebo vzduchovými brzdami
Tridem – nuceně řiditelná + pevná +nuceně řiditelná 130 / 150 s hy. nebo vzduchovými brzdami

Máte záujem?

Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas dávate spoločnosti ANJA AGROTECHNIK, S.R.O., Hlavná Paderovce 103/101, 919 30 Jaslovské Bohunice pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@anjaagrotechnik.sk.