Muck Master M945 / M1045 Series

Modely rozmetadieľ M945 (ex M8) a M1045 (ex M10) ponúkajú objem 9 a 10 m3. Tieto dva modely sú plne galvanicky pozinkované a ako ďalšie rozmetadlá firmy PICHON majú nápravu štvorcového prierezu nosníka 90mm a brzdami 400×80 mm.

Kvôli dosiahnutiu optimálnej kvality aplikácie sa spoločnosť PICHON rozhodla pre montáž dvoch vertikálnych valcov o priemere 885mm ktoré sú osadené 42 vymeniteľnými nožami.

Tieto rozmetadlá sú vybavené mechanicky odpruženým ojom a mechanickou odkladacou nohou. V prípade záujmu je možné stroj vybaviť hydraulicky odpruženým ojom a hydraulicky ovládanou nohou.

Menší model, M945 je možné pretransformovať na väčší model, s objemom 10m3 pridaním pozinkovaných nádplatkou.

Technické údaje

Kapacita M945: 9 m3 | M1045: 10 m3
Náprava Hranol 90mm / 10 dierový disk
Brzdy v mm 400 x 80
Maximálna výška nákladu 1 563 mm
Prevodovka 5 000 N.m
Hydraulický motor 160 cm3/tr
Reťaz Ø 16 mm x 56 mm
Vzdialenosť medzi priečkami 336 mm
Počet priečok v U vani 29
Priemer rozmetacieho valca Ø 885 mm
Hrúbka materiálu rotora 8 mm
Počet otočných nožov 42
Rýchlosť rozmetania 480 tr/ RPM at 540 or 1000 tr/min
Potrebný výkon traktora 160 HP

Máte záujem?

    Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ – z anglického General Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti ANJA AGROTECHNIK, S.R.O., Hlavná Paderovce 103/101, 919 30 Jaslovské Bohunice pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@anjaagrotechnik.sk.