Výkonná príprava sejbového lôžka s mnohostrannými možnosťami výbavy. Vynikajúce urovnanie, nakyprenie a drobenie pri súčasne vysokej plošnej výkonnosti. Stroj je predovšetkým vhodný pre prípravu pri pestovaní kukurice a zemiakov, pretože práve tu dokáže splniť všetky nároky širokou ponukou rôznych sekcii radličiek.

Technický prehľad

nesený, pevný nesený, hydraulicky sklopný
Model 300 450K 600K 750K 900K
Pracovná šírka (cm) 300 450 600 750 900
kW/k 48/65-85/115 70/95-107/145 77/105-129/175 92/125-158/215 107/145-180/245
hmotnosť (kg) 872 1410 1952 2860 3268
počet a šírka polí 2 x 150 3 x 150 4 x 150 5 x 150 6 x 150

Máte záujem?

    Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ – z anglického General Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti ANJA AGROTECHNIK, S.R.O., Hlavná Paderovce 103/101, 919 30 Jaslovské Bohunice pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@anjaagrotechnik.sk.