Jištění sání – přelivové ventily a sifony

Hydraulická pohonná jednotka
25. apríla 2018
Nápravy
25. apríla 2018

Veškeré systémy jištění sání proti přeplnění dodávané firmou PICHON zdvojené. Gumové či plastové koule utěsňují sací okruh při naplnění nádrže tak, aby se zabránilo vniknutí jakéhokoliv materiálu do vakuové pumpy. Průměr potrubí je úměrný výkonu vakuové pumpy. U verzí Ø 76 a Ø 100  jsou tyto systémy jištění sání  samo-čistící.  Když vakuová pumpa vytváří tlak v nádrži, průtok vzduchu automaticky posouvá případné materiály uvnitř přelivového ventilu a sifonu zpět do nádrže tak, že dojde k vyčištění celého vedení. Systém je vybaven taktéž pojistnými ventily a manometrem.

Standardně společnost PICHON instaluje dva pojistné  ventily: jeden pojistný ventil s  CE certifikací umístěný  na vrchní straně zásobníku, který zabraňuje tlakovému přetížení, a druhý nastavitelný ventil u vakuové pumpy, který slouží k regulaci tlaku a k nastavení šířky rozprašování.

Velmi doporučujeme instalaci tlumiče hluku-odkalovač-lapač olej (volitelné příslušenství), který filtruje proud vzduchu (z důvodu delší životnosti vakuové pumpy) a také zachycuje olej, aby se zabránilo znečištění  místa sání.

Technické údaje

Jištění sání Ø 60 pro vakuové pumpy 6 500 l/min. – vrchní přelivový ventil + přední bezpečnostní prvek Ø 60 mm – CE pojistný ventil (DESP), manometr Ø 70 mm
Jištění sání Ø 76 pro vakuové pumpy 9000 – 11000 l/min. – vrchní přelivový ventil + samovyprazdňovací přední bezpečnostní prvek Ø 76 mm – CE ventil (DESP), manometr Ø 70 mm
– zdvojené přední samovyprazdňovací bezpečnostní zařízení Ø 76 mm – CE ventil (DESP) – PICHON ventil pro nastavení tlaku, manometr Ø 110 mm
Jištění sání Ø 100 pro vakuové pumpy 13 800 l/min a výše. – zdvojené přední samovyprazdňovací bezpečnostní zařízení Ø 100 mm – CE ventil (DESP) – PICHON ventil pro nastavení tlaku, manometr Ø 110 mm
– vrchní přelivový ventil + samovyprazdňovací přední bezpečnostní prvek Ø 100 mm – CE ventil (DESP), manometr Ø 110 mm

Máte záujem?

Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas dávate spoločnosti ANJA AGROTECHNIK, S.R.O., Hlavná Paderovce 103/101, 919 30 Jaslovské Bohunice pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@anjaagrotechnik.sk.