FR FORAGE CRUISER – TIER 4B

Kategórie: , Značka:

Koncept nových modelů FR Forage Cruiser je ryze funkční. Stylizace zdůrazňuje pozornost věnovanou budoucnosti, která je základem koncepce stroje. Největší řezací buben mezi sklízecími řezačkami zaručuje nesrovnatelnou produktivitu. Systém přemístění metače Variflow uspoří výkon v oblasti dopravy pořezané plodiny, sníží provozní náklady. Systém Power Cruise automaticky přizpůsobí rychlost jízdy tak, aby bylo dosaženo maximální výkonnosti. Nové modely sklízecí řezačky FR Forage Cruiser jsou navrženy a vybaveny tak, aby splnily Vaše požadavky nejen dnes, ale i v budoucnu.

Prehľad modelov

Název / Parametr TC5.70 TC5.80 TC5.90 TC4.90
Max. výkon motoru při 2000 ot/min – ISO 14396 (kW/k) 129/175 167/227 190/258 129/175
Šířka žacího ústrojí (m) 3,96 – 5,18 3,96 – 6,10 3,96 – 6,10 3,96 – 5,18
3 bubnová technologie na přání na přání na přání není k dispozici
Průměr / šířka bubnu (m) 0,607 / 1,30 0,607 / 1,30 0,607 / 1,30 0,607 / 1,04
Rotační separátor na přání na přání na přání na přání
Celková aktivní plocha sít (s Rot. Sep / bez Rot. Sep) (m2) 1,820 / 1,186 1,820 / 1,186 1,820 / 1,186 0,938
Počet vytřásadel 5 5 5 4
Separační plocha vytřásadel (s Rot. Sep / bez Rot. Sep) (m2) 6,49 / 6,69 6,49 / 6,69 6,49 / 6,69 4,41
Celková plocha sít (m2) 4,3 4,3 4,3 3,27
Vyrovnávací systém Smart Sieve na přání 25 % na přání 25 % na přání 25 % na přání 25 %
Objem zásobníku zrna (l) 5 200 6 400 6 400 5 000
Typ převodovky Hydro. Hydro. Hydro. Hydro.
2 bubnová technologie není k dispozici není k dispozici není k dispozici standard

Máte záujem?

    Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ – z anglického General Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti ANJA AGROTECHNIK, S.R.O., Hlavná Paderovce 103/101, 919 30 Jaslovské Bohunice pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@anjaagrotechnik.sk.