Faresin manipulátory – stredná rada

Kompaktní řada manipulátorů je zastoupena třemi modely 6.30 C, 7.30 C a 9.30 C. Kompaktní řada je určena pro ty, kteří potřebují výkon standardních manipulátorů při snížených rozměrech stroje. Maximální nosnost všech modelů je shodně 3000 kg. Maximální dosah ramena je 6 respektive 7,1 a 8,9 metru. Na výběr jsou motory Deutz o výkonu 101 či 122k.

Máte záujem?

    Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ – z anglického General Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti ANJA AGROTECHNIK, S.R.O., Hlavná Paderovce 103/101, 919 30 Jaslovské Bohunice pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@anjaagrotechnik.sk.