BB9090 PLUS

Kategórie: , Značka:

Společnost New Holland dodává na trh pod označením BB9090 Plus největší lis na hranolovité balíky na trhu. Rozměry balíku – šířka 120 cm, výška 130 cm, maximální délka 275 cm, balík s takovýmito rozměry představuje pro farmáře ideální způsob konzervace sena, slámy a senáže. Na 2,34 m širokém sběrači je umístěných 120 prstů na pěti lištách, díky čemu sběr širokých řádků po výkonných sklízecích mlátičkách není žádný problém. Po naplnění komory předlisovaní, nastavitelná senzorová klapka zapne podávač, který posune předlisovaný materiál do lisovací komory, čím se oproti klasické technologii zvyšuje výkon lisů a je zabezpečené rovnoměrné plnění komory a rovnoměrná hustota balíku.

Prehľad modelov

Název / Parametr BB9090 CropCutter BB9090 Standard
Min. příkon PTO (kW/k) 135/180 112/150
Šířka balíku (mm) 120 120
Výška balíku (mm) 130 130
Max. délka balíku (mm) 275 275
Počet zdvihů lisovacího pístu (zdvih/min) 33 33
Systém CropCutter (počet nožů) 19
Podávací systém
Podavač rotor + 3 vidlice 3 vidlice
Pěchovač 6 hrotů 6 hrotů
Šířka sběracího ústrojí (m) 2,34 2,34

Máte záujem?

    Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ – z anglického General Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávate spoločnosti ANJA AGROTECHNIK, S.R.O., Hlavná Paderovce 103/101, 919 30 Jaslovské Bohunice pre účely vybavenia požiadavky zaslanej vo formulári. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@anjaagrotechnik.sk.